CYBERRISICO VERZEKERING

CYBERRISICO VERZEKERING

De informatie- en communicatiesystemen van Nederlandse instellingen en bedrijven worden op grote schaal digitaal aangevallen door cyberspionnen en hackers, concluderen de Nederlandse inlichtingendiensten. Twee derde van de getroffen bedrijven of organisaties weet niet dat ze slachtoffer zijn. In sommige gevallen zijn aanvallers daardoor jaren onontdekt aanwezig in de systemen. Te weinig bedrijven beseffen dat ook zij een potentieel slachtoffer zijn, waardoor hun systemen en netwerken onvoldoende weerstand bieden tegen aanvallen. De aanvallen zijn schadelijk voor de reputatie en het verdienvermogen van bedrijven.
Voor veel organisaties is het onduidelijk wat er geregeld moet worden om bepaalde risico’s af te dekken. Ook de kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor veel organisaties niet duidelijk. Daarom biedt HackChecker u een verzekering aan die de cyberrisico’s dekt. Met deze cyberrisico verzekering bent u ervan verzekerd dat uw IT-omgeving en webapplicaties continu gemonitord worden op kwetsbaarheden. Mocht een kwaadwillende er desondanks in slagen in uw netwerk te infiltreren, dan slaat onze bekende Canary alarm.

VOORDELEN VERZEKEREN CYBERRISICO

De verzekering biedt dekking voor:
  • Reconstructie: snel herstel van defecte systemen / data
  • Extra bedrijfskosten: extra communicatie, onderhandeling met toezichthoudende instanties, PR, expertise, onderzoeks- en opsporingskosten
  • Bedrijfsschade: voor gederfde omzet
  • Aansprakelijkheid: voor de inbreuk op gegevens bescherming
  • Cybercoach: 24/7 toegang tot juridische en technische ondersteuning

GRATIS CYBERRISICO VERZEKEREN

HackChecker biedt haar klanten deze cyberrisico verzekering gratis aan wanneer zij aan bepaalde eisen voldoen. Voldoet u niet aan de eisen, dan kunt u via HackChecker toch korting krijgen op de premie.

Scan gratis uw website op informatieveiligheid!

Maak kennis met onze klanten