NETWORK SECURITY AUDITS

NETWORK SECURITY AUDITS

HackChecker is door middel van het Guardian360 platform in staat om te scannen volgens de ISO27002, NEN7510, OWASP, NCSC, BIG, BIC, DigiD Norm 1.0, DigiD Norm 2.0. Met de Compliancy audits laten wij u zien in hoeverre u voldoet aan de voor u geldende regels op het gebied van informatiebeveiliging. Met onze Guardian360’s compliance & website security check gaat u voor de meest optimale compliancy. Alle issues die wij voor u opsporen tijdens de network security audit, worden volautomatisch tegen meerdere normen en eisen van informatiebeveiliging gehouden.
Mocht een security issue gevonden zijn, dan weet u direct welke norm niet wordt gehaald of aan welke aanbeveling niet wordt voldaan. Alle issues die tijdens de network security audit aan het licht komen, worden volautomatisch gecheckt op meerdere normen en eisen van informatiebeveiliging.

VERLAAG AUDIT-DRUK

Met behulp van de Guardian360 compliancy module kunt u bij auditors eenvoudig aantonen hoe u gehandeld heeft op het moment dat er een afwijking werd gesignaleerd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde kwetsbaarheden te accepteren. U kunt op een eenvoudige manier laten zien waarom u dat gedaan heeft en voor welke periode. Het is niet nodig dat uw auditor bij u langs komt om een steekproef te doen. U geeft uw auditor een account waarmee hij toegang krijgt tot uw HackChecker Guardian360 dashboard. Hierdoor kunt u beiden focussen op uw primaire taken.

NETWERK SECURITY CHECK

Guardian360 checkt uw netwerk op basis van de geldende regels op het gebied van informatiebeveiliging. Het voert ook een netwerk security check uit om te zien waar in uw netwerk u de grootste kans heeft op kwetsbaarheden. Met behulp van de Guardian360 ‘Canary’ worden eventuele indringers altijd gesignaleerd en uitgeschakeld.

COMPLIANCY MODULE

De compliancy module koppelt gevonden issues volledig automatisch aan hoofdstukken van belangrijke normen en richtlijnen op het gebied van informatiebeveiliging. Hierdoor wordt voor u in een eenvoudig overzicht duidelijk van welke normen of richtlijnen afgeweken wordt. Dit kan tevens ondersteunen bij de voorbereiding op een (netwerk)audit. Er wordt gekoppeld met de volgende normen:
 • ISO 27002:2013
 • ISO 27017:2015
 • NEN7510
 • Open Web Application Security Project (OWASP)
 • DigiD Norm 1.0
 • DigiD norm 2.0
 • Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) richtlijnen
 • Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)
 • PCI-DSS
 • Baseline Informatiebeveiliging Rijksoverheid (BIR)
 • Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA)
 • Baseline Informatiebeveiliging Woningcorporaties (BIC)
In het dashboard wordt per afwijking (oftewel een non-conformity) zichtbaar waarom dit een non-conformity is en welke specifieke issues hieraan gerelateerd zijn. De koppeling met nieuwe issues gebeurt automatisch direct na een nieuwe scan.

Scan gratis uw website op informatieveiligheid!

Maak kennis met onze klanten